SKRIFTLIG FRÅGA E-0757/00 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) till kommissionen. Utbudet av tonfiskfilé på gemenskapsmarknaden.