Sag C-618/19: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 30. juni 2020 — Ge.Fi.L. — Gestione Fiscalità Locale SpA mod Regione Campania (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – offentlige udbud – direktiv 2014/24/EU – artikel 12, stk. 4 – tildeling af en kontrakt til en offentlig ikke-økonomisk enhed uden udbud – kontrakt om levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltningen af bilafgiften – udelukkelse vedrørende kontrakter, der ligger inden for rammerne af samarbejdet mellem offentlige enheder – betingelser)