Forslag til afgørelse fra generaladvokat Alber fremsat den 15. maj 2003.