SKRIFTLIG FRÅGA E-3165/02 från Ieke van den Burg (PSE) till kommissionen. Rätt till arbetslöshetsunderstöd efter arbetsoförmåga och byte av bosättningsland.