RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ÆKVIVALENS MELLEM DEN GAMLE OG DEN NYE KARRIERESTRUKTURArtikel 6 i tjenestemandsvedtægten