Kommissionens förordning (EG) nr 1492/2001 av den 19 juli 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001