Yttrande från Regionkommittén om "Ekonomin i EU: Översikt 2000"