Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Sjunde rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet [SEC(2001)1922]