Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7760 – Triton/KKR/EM) (Text av betydelse för EES)