Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1588 al Comisiei din 25 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină