TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed föredraget den 10 april 2003. # Dansk Postordreforening mot Skatteministeriet. # Begäran om förhandsavgörande: Østre Landsret - Danmark. # Avskrivning. # Mål C-169/02. Dansk Postordreforening