SKRIFTLIG FRÅGA P-2008/03 från Marianne Thyssen (PPE-DE) till kommissionen. Fågelpestkrisen i Belgien — skadeersättning till fjäderfäsektorn.