Yttrande från Regionkommittén om:Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet – Åtgärdsprogram avseende skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum,Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ramen för skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum,Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum,Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet,Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om planering och användning av det gemensamma europeiska luftrummet, ochFörslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kompatibiliteten hos det europeiska nätet för flygledningstjänst