Zaak C-336/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Ravensburg (Duitsland) op 24 juli 2020 — QY / Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH