Landskapsförordning (2016/47) om ändring av landskapsförordningen om renhållning