Mål C-854/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 22 november 2019 – Vodafone GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland