Komission asetus (EY) N:o 1346/2007, annettu 16 päivänä marraskuuta 2007 , Espanjan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä NAFO 3LMNO -alueella