KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2987/95 av den 21 december 1995 om fastställande av exportbidragen för malt