Mål T-216/99: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 30 september 1999 av Ter Huurne's Handelsmaatschappij BV