Sag F-123/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — GY mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/293/14 — utilstrækkeligt antal points ved prøven »Talent screener« — ingen adgang til assessmentcentret — afslag på ansøgningen om fornyet bedømmelse)