Mål C-40/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Hamburg (Tyskland) den 25 januari 2016 – Irene Uhden mot KLM Royal Dutch Airlines NV