Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2159 av den 20 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 255/2010 vad gäller vissa hänvisningar till Icao-bestämmelser (Text av betydelse för EES. )$