Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2159 af 20. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår visse henvisninger til ICAO-bestemmelser (EØS-relevant tekst. )$