MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tredje årsrapporten om faciliteten för flyktingar i Turkiet