Skriftlig fråga P-1585/08 från Claude Moraes (PSE) till kommissionen. Flygpassagerares rätt till kompensation