Skriftlig fråga E-2082/08 från Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) till kommissionen. Bränder och avskogning