T-530/15. sz. ügy: A Törvényszék 2019. július 11-i ítélete — Huhtamäki és Huhtamaki Flexible Packaging Germany kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A kiskereskedelmi értékesítésre szánt élelmiszer-csomagolás piaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — A kartellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés — A jogsértő magatartás betudhatósága — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Arányosság — Egyenlő bánásmód”)