Skriftlig fråga E-3393/10 från Alain Cadec (PPE) till kommissionen. Finansiering från Eruf i Bretagne