Skriftlig fråga E-1171/07 från Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) och David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) till kommissionen. Emineudden