Predmet C-157/19 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 1. listopada 2020. – Ehab Makhlouf protiv Vijeća Europske unije (Žalba – Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv Sirijske Arapske Republike – Mjere protiv vodećih poslovnih osoba koje djeluju u Siriji – Popis osoba na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora – Uvrštenje imena žalitelja – Tužba za poništenje)