Дело C-157/19 P: Решение на Съда (осми състав) от 1 октомври 2020 г. — Ehab Makhlouf/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирийската арабска република — Мерки, насочени срещу видни бизнесмени, извършващи дейност в Сирия — Списък на лицата, чиито финансови средства и икономически ресурси са замразени — Включване на името на жалбоподателя — Жалба за отмяна)