Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/219 av den 16 februari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker