Skriftlig fråga E-1452/09 från María Badía i Cutchet (PSE) till rådet. Vårdnaden av barn i arbetsprogrammet för det tjeckiska ordförandeskapet