Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9912 – Genstar/TA/Brinker) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 261/03