Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9912 — Genstar/TA/Brinker) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 261/03