2007/614/Euratom: Rådets afgørelse af 30. januar 2007 om Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Japans regering om den fælles gennemførelse af aktiviteterne under den bredere strategi inden for fusionsenergiforskning