Skriftlig fråga E-0693/07 från Antonios Trakatellis (PPE-DE) till rådet. Rökförbud på allmän plats i EU