Verordening (EEG) nr. 2972/91 van de Commissie van 10 oktober 1991 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd