Bättre tillgång till socialt skydd för alla anställda och egenföretagare