Mål C-567/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 juli 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spanien) – LP mot Subdelegación del Gobierno en Toledo