Skriftlig fråga P-8542/10 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) till kommissionen. Beskattning av finansiella transaktioner