Sag F-143/14: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. marts 2015 — Singou mod Rådet (Personalesag — kontraktansat — afslag på en klage over psykisk chikane — ikke forlængelse af en kontrakt — ingen klage — åbenbart afvisningsgrundlag)