Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)