Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10265 — Hisense Group/Sanden) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 154/10