Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10265 — Hisense Group/Sanden) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2021/C 154/10