Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10265 — Hisense Group/Sanden) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 154/10