Yttrande från Europeiska regionkommittén – Den digitala inre marknaden: halvtidsöversyn