Mål T-528/15: Tribunalens beslut av den 16 mars 2016 – Bimbo mot harmoniseringskontoret