Kommissionens beslut av den 19/02/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7934 - BLACKSTONE / NORSKE SKOG) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)