Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1826 av den 25 oktober 2019 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kaimiškas Jovarų alus [SGB])